Od jakiegoś czasu bacznie obserwowaliśmy i wspieraliśmy wspaniałą inicjatywę podjętą przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Opatówku. Od kilku tygodni trwał tam konkurs na najlepszą, najciekawszą i najbardziej skomp

likowaną budowlę z naszych klocków. 8 marca 2014r. wyłoniono w końcu zwycięzców. Głosowanie odbywało się drogą elektroniczną na portalu Facebook. Najwięcej głosów zdobyły Melania Bugajna i Amelia Bartosik.. Gratulujemy umiejętności budowania, kreatywności i zaangażowania. Mamy nadzieję, że uda się w niedalekiej przyszłości zorganizować konkurs oraz festiwal klockowy na dużo większą skalę.

Zapraszamy do działy Galeria, znaj

duje się tam więcej zdjęć budowli konkursowych.